info@klimafrost.be

0473 / 73 73 03

Welke systemen

Er bestaan 4 systemen om een woning te ventileren.

Systeem A : Natuurlijk ventilatie.

Hierbij wordt de woning op volledig natuurlijke wijze ververst.

Voordelen : Dit is de goedkoopste oplossing.

Nadelen : Volledig afhankelijk van klimatologische omstandigheden, waardoor geen regeling mogelijk is. Hierbij komt dat ’s winters koude lucht binnen de woning wordt gebracht welke weerom moet verwarmd worden door het verwarmingssysteem. Risico op tochtverschijnselen mogelijk via benodigde roosters langs waar de buitenlucht binnenkomt.

klimafrost

Systeem B : Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer.

Hierbij wordt de lucht via een ventilator binnen geblazen en op natuurlijke wijze afgevoerd.

Voordelen : Regeling mogelijk. De woning wordt in overdruk gebracht. Filtering op toegevoerde lucht mogelijk. De toegevoerde lucht kan voorverwarmd worden waardoor tochtverschijnselen beperkt kunnen worden.

Nadelen : Voorverwarming gebeurt meestal door een elektrisch verwarmingselement welke hoge energiekosten met zich meebrengt en nadelig is op het E-peil van de woning.

klimafrost

Systeem C : Natuurlijk toevoer en mechanische afvoer.

Hierbij wordt de lucht via roosters natuurlijk in de woning toegevoerd en via een ventilatiesysteem afgevoerd.

Voordelen : Regeling mogelijk.

Nadelen : Geen voorverwarming op toevoerlucht, waardoor ’s winters koude lucht de woning inkomt welke weerom extra verwarmd moet worden door het verwarmingssysteem. Risico op tochtverschijnselen mogelijk via benodigde roosters langs waar de buitenlucht binnenkomt.

klimafrost

Systeem D : Mechanische toe- en afvoer.

Hierbij wordt de lucht via ventilatoren zowel toegevoerd als afgevoerd.

Voordelen : Volledige regeling mogelijk waardoor de kwaliteit van de lucht steeds verzekerd kan worden. Zowel de toevoer als de afvoerlucht kan gefilterd worden. Via een warmtewisselaar kan tot 95% van de warmte welke in de afgevoerde lucht zit gerecupereerd worden om de verse lucht op te warmen alvorens deze in de woning wordt ingeblazen. Hierdoor is geen extra verwarming nodig en het risico op toch verschijnselen vermeden worden. Meest comfortabele systeem van de 4.

 

klimafrost