info@klimafrost.be

0473 / 73 73 03

Warmtepompen

De intelligente keuze voor comfort
Door de belangrijke verhoging van de energieprijzen en de toenemende bezorgdheid voor het milieu van de laatste jaren, zijn de alternatieve oplossingen voor verwarming zonder mazout of gas bijzonder actueel.

De warmtepompen, die door onze partners/leveranciers PANASONIC, FUJITSU ontworpen werden en geproduceerd worden, bieden een breed gamma milieuvriendelijke oplossingen met uitstekende prestaties voor de prijsgunstige verwarming van woningen en sanitair warm water, zowel voor renovatie als voor nieuwbouw.
PANASONIC EN FUJITSU maakt hoogkwalitatieve en milieuvriendelijke warmtepompen die voor een hoog comfort zorgen. De basisfilosofie is ” een comfortabele omgeving creëren ” door gebruik te maken van de airconditioningtechnologie en creativiteit die al meer dan 35 jaar ontwikkeld is.
Door gebruik te maken van DC-inverter regeling gaat er minder elektriciteit verloren en wordt het energieverbruik aanzienlijk verminderd. Bovendien zorgt de efficiënte technologie voor een besparing op uw energiefactuur zonder afbreuk van comfort.

klimafrost
Werkingsprincipe van een warmtepomp
In tegenstelling met mazout- of gasketels, trekken de warmtepompen hun energie niet uit fossiele brandstoffen, maar ze halen ze in grote mate (van 60 tot 80%) uit hernieuwbare energiebronnen, zoals uit de grond (grond/water warmtepompen), uit water (water/water of water/lucht warmtepompen) of uit de buitenlucht (lucht/lucht of lucht/water warmtepompen). Het feit van de gratis onbeperkt beschikbare groene energie uit de natuur te gebruiken verlaagt beduidend het energieverbruik, waardoor een belangrijke besparing gerealiseerd wordt in vergelijking met de traditionele verwarmingstechnieken. De besparing kan gaan van 40 tot 75% in functie van het type warmtepomp.De warmteoverdracht van een warm lichaam naar een koudere omgeving is door iedereen goed gekend : het is de functie van een radiator in een verwarmingsinstallatie.
De functie van de warmtepomp is de warmte van een “koude” bron te “pompen” naar een warmere omgeving.
De gratis en bijna in onbeperkte hoeveelheid beschikbare calorieën in de grond, de buitenlucht of het water (zie de verschillende types warmtepompen) worden er zo uitgehaald om gebruikt te worden voor het verwarmen van lokalen.

Hoe werkt dat in de praktijk ?
De warmtepomp is een koeltechnisch geheel dat bestemd is voor thermodynamische verwarming, waarbij het koelmiddel in de kring zorgt voor het transport van de calorieën.
Een warmtepomp bestaat uit de volgende componenten :
De verdamper : het koelmiddel verdampt er bij lage druk, gaat van vloeibare toestand over in gasvormige toestand door warmte op te nemen. Er bestaan drie types : luchtverdamper, waterverdamper of grondverdamper (op +/- 1 m diepte in de grond geplaatst). Het is in de verdamper dat de warmte onttrokken wordt uit de koude bron.

De compressor : hij drukt het koelmiddel samen, waardoor de temperatuur ervan stijgt, en zorgt voor de circulatie ervan. Hij “pompt” de calorieën die opgenomen zijn in de verdamper op een hogere temperatuur naar de condensor.

De condensor : het koelmiddel op hogere temperatuur condenseert er en gaat van gasvormige toestand over naar vloeibare toestand, waardoor warmte vrijgegeven wordt. Er zijn twee soorten condensors : lucht- en watercondensors. Het is hier dat de warmte vrijgegeven wordt voor het verwarmen van de lokalen.

De ontspanner : hij ontspant het koelmiddel van hoge naar lage druk, brengt de druk van de vloeistof terug naar de initiële druk van voor de verdamping.

De elektriciteit verbruikt door de motor van de compressor wordt praktisch totaal omgezet in warmte, die overgedragen wordt aan het koelmiddel en in de condensor vrijgegeven wordt voor de verwarming.
Met de moderne koelmiddelen en de gebruikelijke temperaturen, hebben proefmetingen aangetoond dat gemiddeld een derde van de warmte die vrijgegeven wordt in de condensor komt van het elektriciteitsverbruik van compressor en dat de twee overige derde komen van de gratis opgenomen energie in de verdamper (zie bovenstaand schema).

De C.O.P. (Coefficient Of Performance) van een warmtepomp is de verhouding tussen de energie die vrijgegeven wordt in de condensor tot de elektrische energie die verbruikt wordt door het systeem. In functie van het type warmtepomp en de klimatologische omstandigheden kan op onze breedtegraad een C.O.P. tot 6 bereikt worden.

Rendement van warmtepompen
De laatste jaren werd door onze partners/fabrikanten grote vooruitgang gemaakt met de rendementen van hun warmtepompen, waardoor ze een COP (Coefficient Of Performance) tot 6 bereiken. Dat komt er op neer dat de warmtepomp dan 6 kW/h warmte produceert met slechts 1kW/h elektriciteitsverbruik. Het rendement van warmtepompen hangt af van verschillende factoren :

  • Het type warmtepomp : lucht/lucht, lucht/water, water/wat-er.
  • De temperatuur van het uitgaand water uit de wartepomp, die verandert in functie van de apparaten die aangesloten zijn op de warmtepomp en de isolatie van -de woning.
  • De buitentemperatuur.

Een volledige en onafhankelijke oplossing voor uw woning

Ons gamma warmtepompen verzekert de volledige verwarming van uw woning gedurende gans het jaar.
Inderdaad, we hebben in ons gamma warmtepompen die werken tot een buitentemperatuur van -20°C en die warm water produceren tot 65°C.
Met onze warmtepompen kunnen we dus alle types binnen toestellen voeden en ook de productie van uw sanitair warm water verzekeren.

Een warmtepomp combineren met photovoltaïsche panelen

Aangezien uw woning verwarmd wordt met een warmtepomp die elektriciteit verbruikt, is het interessant photovoltaïsche panelen te installeren, en omgekeerd.
Inderdaad, deze combinatie laat toe uw woning te verwarmen met de energie die opgenomen wordt door uw photovoltaïsche panelen. In functie van de isolatie, de grootte van uw woning en het aantal photovoltaïsche panelen kan de financiële kost voor het verwarmen van uw woning op jaarbasis herleid worden tot 0 EURO.

De verschillende types warmtepompen

Lucht/Lucht warmtepomp

Deze warmtepompen trekken hun energie uit de buitenlucht en verdelen de geproduceerde warmte door pulsie van warme lucht in de te verwarmen lokalen.
Het zijn omkeerbare airconditioning apparaten, die de verwarming verzekeren met verschillende types binnen toestellen : muurtoestellen, wand/plafondtoestellen, cassettes, of kanaliseerbare toestellen.
De warmtepomp zelf moet buiten opgesteld worden. Het is mogelijk meerdere binnen toestellen aan te sluiten aan één enkel buitentoestel, om zo weinig mogelijk plaats in te nemen rond de woning.
Dankzij de ononderbroken ontwikkeling van de warmtepompen en het gebruik van de DC INVERTER technologie, hebben de binnen- en de buitentoestellen een zeer laag geluidsniveau: tot 20 dB voor de binnen toestellen en 45 dB voor de buitentoestellen.

Voor de besturing van het gamma binnen toestellen zijn verschillende regelingen beschikbaar. De toestellen worden standaard geleverd met infrarood afstandsbediening, met mogelijkheid (als optie) een gecentraliseerde bediening voor besturing van al de toestellen, via een muurthermostaat, of verschillende interfaces voor besturing via smartphone / tablet (speciale toepassing), controle via internet, BMS, domotica, …
In tegenstelling met standaard apparaten voor centrale verwarming, worden de lucht/lucht warmtepompen aangesloten met koperen leidingen, met kleinere diameter dan warmwaterleidingen, waardoor de installatie gemakkelijker is, vooral voor renovaties.

Met dit gamma warmtepompen kan geen sanitair warm water geproduceerd worden. Een thermodynamische (warmtepomp) boiler voor de productie van sanitair warm water is de ideale combinatie met een lucht/lucht warmtepomp.
Vermits het omkeerbare airconditioning apparaten betreft, kunnen de lucht/lucht warmtepompen in de zomer gebruikt worden om uw woning te koelen.
klimafrost

Lucht/water warmtepompen

Warmtepompen die hun energie trekken uit de buitenlucht en die de geproduceerde warmte afgeven door circulatie van warm water (vloerverwarming, ventilo-convectoren, radiatoren) met de mogelijkheid sanitair warm water te produceren. Met warmtepompen van ons gamma kan warm water tot 65°C geproduceerd worden tot -20°C buitentemperatuur. Het betreft warmtepompen voor buitenopstelling, met in sommige gevallen een klein toestel dat binnen geplaatst moet worden in een technisch lokaal.

Er bestaat ook een uitvoering voor binnen opstelling, waaraan kanalen moeten aangesloten worden voor aanzuiging van buitenlucht en afvoer van afgekoelde lucht.

klimafrost

Water/water – Bodem/water warmtepompen

Warmtepompen die hun energie trekken uit water (boorput, leidingnetwerk onder de grond) en die de geproduceerde warmte afgeven door circulatie van warm water (vloerverwarming, ventilo-convectoren, radiatoren) met de mogelijkheid sanitair warm water te produceren. De water/water warmtepompen van ons gamma laten toe warm water tot 60°C te produceren. Het betreft warmtepompern voor binnen opstelling, in een technisch lokaal, zoals een traditionele verwarmingsketel. Deze warmtepompen geven het beste seizoen rendement, vooral door het feit dat hun rendement niet afhangt van de buitentemperatuur.

Het gebruik van een water/water of grond/water warmtepomp vereist dus het boren van een put nabij de woning of een netwerk van leidingen onder de tuin van de woning.

  • Zeer hoog rendement energieklasse A+++
  • Laag geluidsniveau van de binnenunit dankzij Quiet functie
  • Mogelijk automatische overgang tussen koelen en verwarmen
  • In aanmerking voor premie toelagen,
  • tot 5 jaar fabrieksgarantie .

klimafrost
klimafrost
“Brochures downloaden”