info@klimafrost.be

0473 / 73 73 03

Hoe ventileren

Bij een ventilatie wordt de woning ingedeeld in 3 soorten ruimtes, nl. toevoer-, afvoer- en doorstroomruimten.

Toevoer : Verse lucht wordt toegevoerd in de ‘droge’ ruimten. Hiermee worden de ruimten bedoeld waar weinig of geen aanmaak van vocht en geur is, zoals woonkamer, living, eetkamer, slaapkamer, bureau ed.

Afvoer : De vervuilde lucht wordt via de ‘natte’ ruimten afgevoerd naar buiten toe. Hiermee worden de ruimten bedoeld zoals keuken, badkamer, WC, wasplaats, droogplaats ed.

Doorstroom : Het is logisch wanneer men in bepaalde ruimten lucht toevoert en in andere ruimten afvoert, dat deze lucht van de ene naar de andere ruimte moet verplaatst worden. Dit gebeurt via roosters in muur of deur of via openingen onder deuren tussen beide ruimten. Ruimten zoals een centrale hal, traphal, overloop ed. worden hiervoor gebruikt als doorstroomruimten.